ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี . by MAHAN AIR 9 วัน 6 คืน
IST03 : Turkey Fantastic BY W5

9 วัน 6 คืน

บินเข้าอังกร่าบินออกอิสตันบูลไม่ย้อนทาง คระการตาบอลลูนนับพันณคัปปาโดเกีย อุโมงค์เก็บน้ำยราบตันㆍม้ไม่มืองทรอยㆍโบสถ์สีน้ำเงิน *พักโรงแรมระดับ4ดาว+โรงแรมถ้ำ1คืน**
บินเข้าอังกร่า บินออกอิสตันบูล ไม่ย้อนทาง
คระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย
อุโมงค์เก็บน้ำยราบตัน ㆍ ม้ไม่มืองทรอย ㆍ โบสถ์สีน้ำเงิน
* พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + โรงแรมถ้ำ 1 คืน **

ทัวร์ตุรกี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน