ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน by MAHAN AIR 6 วัน 3 คืน
VKO01 : Russia มอสโคว์ ซากอร์ส BY W5

6 วัน 3 คืน

สแปร์โร่ฮิลล์–ถนนอารบัต–มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองซากอร์ส–โบสถ์อัสสัมชัญ–โบสถ์ทรินิตี้–VDNKEXPOPARK-ตลาดอิสไมโลโว่-ถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–ห้างกุม
สแปร์โร่ฮิลล์ – ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ –VDNK EXPO PARK - ตลาดอิสไมโลโว่ - ถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน