ทัวร์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก จัตุรัสเดอะมาร์ค หอระฆัง by EVA Air 7 วัน 5 คืน
ZAMS07 : ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม (เลสโก เคอเคนฮอฟสื่๋่อรัก) BY BR

7 วัน 5 คืน

เข้าชมเทศกาลดอกทิวลิปนับล้านดอกที่1ปีจัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!!ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด'เมืองบรูจจ์'และจัตุรัสที่สวยที่สุดในโลก
DAY 1 : ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น นำท่านเดินทางสู่ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ

DAY 3 : นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารโคโลญ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ ประกอบด้วย โบสถ์เซนต์นิโคลาส หรือ น้ำพุแห่งความยุติธรรม

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดิลแบร์ค นำท่าน ผ่านชม มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค
นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองโบราณ และ สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทไฮเดิลแบร์ค นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค บริเวณเดียวกันเป็นที่ตั้งของ โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก นำท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่า เมืองลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชม สะพานสมัยโรมัน , วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสเดอะมาร์ค ผ่านชม หอระฆัง นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ ผ่านชม อาคารที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างที่ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ นำท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย

DAY 7 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองอัมสเตอร์ดัม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน