ทัวร์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค เมืองสต็อคโฮล์ม พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
ZARN09 : สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] by TG

8 วัน 5 คืน

สัมผัสความยิ่งใหญ่เหนือผืนน้ำแห่งศตวรรษที่17ที่'พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซา'เข้าชมห้องโกลเด้นฮอลล์สถานที่รับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่'ศาลาว่าการเมืองสต๊อกโฮล์ม'
DAY 1 : ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน นำท่าน ผ่านชม สถานที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม, โอเปร่า เฮ้าส์ นำท่าน เข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ภายใน ห้องโถงใหญ่ ราชินีแห่งทะเลสาบมาลาเร็น, ห้องประชุมสภาเมืองสต็อคโฮล์ม, เดอะวอลท์ออฟเดอะฮันเดรด, ผนังในห้องรูปไข่

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน ผ่านชม พระราชวังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด, จัตุรัสใจกลางเมืองคาร์ลสตัด , ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด และ สะพานหินเก่าแก่แห่งเมืองคาร์ลสตัด

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล นำท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท ชมพระราชวังหลวงแห่งเมืองออสโล ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและ อาคารรัฐสภาแห่งเมืองออสโล

DAY 5 : นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน

DAY 6 : เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน นำท่านเดินทางสู่ รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว นำท่าน เข้าชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังคริสเตียนบอร์ก นำท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน

DAY 7 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 8 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค เมืองสต็อคโฮล์ม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค ราคาใกล้เคียงกัน