ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน . by Thai Lion Air 6 วัน 4 คืน
VWTPE-06 : 3เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว BY SL

6 วัน 4 คืน

เที่ยวครบ3อุทยาน★อุทยานแห่งชาติอาลีซานนั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ★อุทยานเหย๋หลิ่วชมหินเศียรพระราชินี★อุทยานทาโรโกะชมหุบเขาหินอ่อนธรรมชาติที่สวยที่สุดในไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น กินช้อปจัดเต็ม3ไนท์มาร์เก็ตตลาดกลางคืนเหวินฮว่าตลาดกลางคืนฟงเจี่ยและตลาดซีเหมินติง บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAILIONAIRน้ำหนักกระเป๋า20KG พักเจียอี้1คืนเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
เที่ยวครบ 3 อุทยาน ★อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
★อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินี ★อุทยานทาโรโกะ ชมหุบเขาหินอ่อน ธรรมชาติที่สวยที่สุดในไต้หวัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย และตลาดซีเหมินติง
บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
พักเจียอี้ 1 คืน เถาหยวน 2 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์ไต้หวัน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน