ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan by Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน
VWTPE-05 : Taiwan Colorful อาลีซาน BY SL

5 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซานนั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี★ อุทยานเหย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น กินช้อปจัดเต็ม3ไนท์มาร์เก็ตตลาดกลางคืนเหวินฮว่าตลาดกลางคืนเถาหยวนและตลาดซีเหมินติง บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAILIONAIRน้ำหนักกระเป๋า20KG พักเจียอี้1คืนเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี★
อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า ตลาดกลางคืนเถาหยวน และตลาดซีเหมินติง
บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
พักเจียอี้ 1 คืน เถาหยวน 2 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน