ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม . by Vietnam Airlines 4 วัน 3 คืน
SXC-04 : โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ BY VN

4 วัน 3 คืน

นครโฮจิมินห์–ฟานเทียด(มุยเน่) ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ลำธารFAIRYSTREAM–เมืองดาลัตวัดมังกร–ถนนคนเดิน เมืองดาลัด–สวนดอกไม้เมืองหนาว–นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดจรุ๊กลำ–ROLLERCOASTERสายใหม่3กม.-น้ำตกดาทันลา-พระราชวังฤดูร้อน–โบสถ์โดเมนมารี-ตลาดกลางคืนดาลัต-เมืองดาลัต วเมืองดาลัด–เมืองโฮจิมินห์–โบสถ์นอร์ทเทอดาม–ศาลาไปรษณีย์กลาง-ช้อปปิ้งตลาดเบนถันสนามบิน
นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
ฟานเทียด (มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ลำธาร FAIRY STREAM– เมืองดาลัต วัดมังกร – ถนนคนเดิน
เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ –ROLLER COASTER สายใหม่ 3 กม. -น้ำตกดาทันลา- พระราชวังฤดูร้อน–โบสถ์โดเมนมารี - ตลาดกลางคืนดาลัต - เมืองดาลัต
วเมืองดาลัด – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง- ช้อปปิ้งตลาดเบนถันสนามบิน

ทัวร์เวียดนาม . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน