ทัวร์ ยูเครน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

7PS-UA : แกรนด์ยูเครน Grand Ukraine BY PS

7 วัน 4 คืน

เคียฟ-KhreshchatykStreet–โรงละครโอเปร่า–อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต–โบสถ์เซนต์โซเฟีย–โบสถ์เซนต์ไมเคิล–โบถส์เซนต์แอนดริว-Andriyuzviz-MaidanSqure-TSUMMall–เมืองเชอร์นิฟซี เมืองเชอร์นิฟซี-ป้อมปราการKhotyn-ปราสาทKamenets–เชอร์นิฟซี-CityWalkingStreetเมืองเชอร์นิฟซี–มหาวิทยาลัยแห่งชาติเชอร์นิฟซี–เมืองลวีฟ เมืองลวีฟ–โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์-โบสถ์St.YuraCathdral–มหาวิทยาลัยลวีฟ-ปราสาทLvivHigh-FormerCasino–พระราชวังโปโตกี-RynokSquare-โบสถ์RomanCatholicChurchCathedral–มหาวิหารอาร์เมเนีย-โบสถ์BernardineMonastery-โบสถ์DominicalCathedral-โบสถ์St.AndrewChurch–โรงละครโอเปร่า-MarketSquare–พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต เมืองลวีฟ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งShevshenkovskiyGai-โบสถ์St.ElezabetaCathedral-Outletmall–กรุงเคียฟ
เคียฟ - Khreshchatyk Street – โรงละครโอเปร่า – อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – โบสถ์เซนต์ไมเคิล – โบถส์เซนต์แอนดริว - Andriy uzviz - Maidan Squre - TSUM Mall – เมืองเชอร์นิฟซี
เมืองเชอร์นิฟซี - ป้อมปราการ Khotyn - ปราสาท Kamenets – เชอร์นิฟซี - City Walking Streetเมืองเชอร์นิฟซี – มหาวิทยาลัยแห่งชาติเชอร์นิฟซี – เมืองลวีฟ
เมืองลวีฟ – โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - โบสถ์ St.Yura Cathdral – มหาวิทยาลัยลวีฟ - ปราสาท Lviv High - Former Casino – พระราชวังโปโตกี - Rynok Square - โบสถ์ Roman Catholic Church Cathedral – มหาวิหารอาร์เมเนีย - โบสถ์ Bernardine Monastery - โบสถ์ Dominical Cathedral - โบสถ์ St.Andrew Church – โรงละครโอเปร่า - Market Square – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต
เมืองลวีฟ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Shevshenkovskiy Gai - โบสถ์ St.Elezabeta Cathedral - Outlet mall – กรุงเคียฟ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 09 ก.พ 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 42,900 -
10 – 16 ก.พ 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 42,900 -
17 – 23 ก.พ 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 42,900 -
24 ก.พ – 01 มี.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 42,900 -
02 – 08 มี.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 42,900 -
09 – 15 มี.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 42,900 -
16 – 22 มี.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 42,900 -

ทัวร์ยูเครน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมยูเครน ราคาใกล้เคียงกัน