ทัวร์ ยูเครน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

7PS-UA : แกรนด์ยูเครน Grand Ukraine BY PS

7 วัน 4 คืน

เคียฟ-KhreshchatykStreet–โรงละครโอเปร่า–อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต–โบสถ์เซนต์โซเฟีย–โบสถ์เซนต์ไมเคิล–โบถส์เซนต์แอนดริว-Andriyuzviz-MaidanSqure-TSUMMall–เมืองเชอร์นิฟซี เมืองเชอร์นิฟซี-ป้อมปราการKhotyn-ปราสาทKamenets–เชอร์นิฟซี-CityWalkingStreetเมืองเชอร์นิฟซี–มหาวิทยาลัยแห่งชาติเชอร์นิฟซี–เมืองลวีฟ เมืองลวีฟ–โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์-โบสถ์St.YuraCathdral–มหาวิทยาลัยลวีฟ-ปราสาทLvivHigh-FormerCasino–พระราชวังโปโตกี-RynokSquare-โบสถ์RomanCatholicChurchCathedral–มหาวิหารอาร์เมเนีย-โบสถ์BernardineMonastery-โบสถ์DominicalCathedral-โบสถ์St.AndrewChurch–โรงละครโอเปร่า-MarketSquare–พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต เมืองลวีฟ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งShevshenkovskiyGai-โบสถ์St.ElezabetaCathedral-Outletmall–กรุงเคียฟ
เคียฟ - Khreshchatyk Street – โรงละครโอเปร่า – อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – โบสถ์เซนต์ไมเคิล – โบถส์เซนต์แอนดริว - Andriy uzviz - Maidan Squre - TSUM Mall – เมืองเชอร์นิฟซี
เมืองเชอร์นิฟซี - ป้อมปราการ Khotyn - ปราสาท Kamenets – เชอร์นิฟซี - City Walking Streetเมืองเชอร์นิฟซี – มหาวิทยาลัยแห่งชาติเชอร์นิฟซี – เมืองลวีฟ
เมืองลวีฟ – โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ - โบสถ์ St.Yura Cathdral – มหาวิทยาลัยลวีฟ - ปราสาท Lviv High - Former Casino – พระราชวังโปโตกี - Rynok Square - โบสถ์ Roman Catholic Church Cathedral – มหาวิหารอาร์เมเนีย - โบสถ์ Bernardine Monastery - โบสถ์ Dominical Cathedral - โบสถ์ St.Andrew Church – โรงละครโอเปร่า - Market Square – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต
เมืองลวีฟ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Shevshenkovskiy Gai - โบสถ์ St.Elezabeta Cathedral - Outlet mall – กรุงเคียฟ

ทัวร์ยูเครน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมยูเครน ราคาใกล้เคียงกัน