ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by THAI Airways 5 วัน 3 คืน
PVG10 : Shanghai คนเล็กมัดเทวดา BY TG

5 วัน 3 คืน

เมืองเซียงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ-หมู่บ้านเหมยเจียอู-ถนนคนเดินเหอฟางเจีย-เมืองหังโจว–ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน–อู๋ซี-สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน-อู๋ซี-SHANGHAIFILMPARK–บัวหิมะ–ถนนหนานกิง–ร้านSTARBUCKSที่ใหญ่ที่สุดในโลก-เซียงไฮ้-ร้านหยก–ตลาดถาวเป่าเฉิง
เมืองเซียงไฮ้ -หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณต้านวิ่นเหอ-หมู่บ้านเหมยเจียอู-ถนนคนเดินเหอฟางเจีย - เมืองหังโจว – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน - อู๋ซี-SHANGHAI FILM PARK – บัวหิมะ – ถนนหนานกิง –ร้าน STARBUCKS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - เซียงไฮ้-ร้านหยก – ตลาดถาวเป่าเฉิง

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน