ทัวร์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อิตาลี หอเอนปิซ่า เกาะเวนีส มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ by Emirates 7 วัน 4 คืน
BT-EUR03 : มหัศจรรย์ Grand Itaily BY EK

7 วัน 4 คืน

ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เที่ยวชมบ้านเกิด ตำนานรัก จูเรียต โรเมโอ บิน 5 ดาว เข้ามิลาน - ออกโรม
Day 1 : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Day 2 : ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รอเวลาเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแห่งแฟชั่น เมืองมิลาน พาท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้ามหาวิหารมิลาน หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ้งมอลล์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปที่ กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด เดินทางสู่เมืองเวโรน่า นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต JULIET’S HOUSE เดินทางสู่เมืองเวนิสเมสเตร้

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะ เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติกนำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค เดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (PiazzaDella Signoria)

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่เมืองลาสเปเซีย นําท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่า “ดินแดนทั้งห้า ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ พาท่านขึ้นรถไฟชม 2 หมู่บ้านที่เข้าถึงง่ายและสวยงาม มานาโรร่า ริโอมัจจอร์เร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองลาสเปเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโคช เพื่อเดินทางไปยัง เมืองปิซ่า (PISA)

Day 5 : นำท่าน เข้าชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ) อันเป็นที่ตั้ง หอเอนเมืองปีซ่า(LEANING TOWER OF PISA ) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสูง 55.86 เมตร สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีที่ กรุงโรม นำท่านชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ เป็นน้ำพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน โลก นำท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บันไดสเปน

Day 6 : นำท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ ศาสนสถานของคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก โคลอสเซี่ยม อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า กับ โรมันฟอรั่ม อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

Day 7 : ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รอเวลาเปลี่ยนเครื่อง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์อิตาลี หอเอนปิซ่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน