ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว by LUCKY AIR 6 วัน 3 คืน
ZCTU05-8L : จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว [เลทส์โก ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2] BY 8L

6 วัน 3 คืน

ชมมรดกโลกดินแดนสวรรค์สามฤดู'อุทยานจิ่วจ้ายโกว'สุดว้าวกับการชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากช้อปปิ้งคลูๆย่านชุนซีลู่และถนนซอยกว้างซอยแคบเมืองเฉิงตูเต็มอิ่มสุดคุ้มกับเมนูซีฟู๊ดปูขนและหอยเป่าฮื้อ!!
ชมมรดกโลกดินแดนสวรรค์สามฤดู 'อุทยานจิ่วจ้ายโกว' สุดว้าวกับการชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งคลูๆย่านชุนซีลู่ และถนนซอยกว้างซอยแคบ เมืองเฉิงตู เต็มอิ่มสุดคุ้มกับเมนูซีฟู๊ด ปูขน และหอยเป่าฮื้อ !!


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 11 ก.พ 2563 พฤหัส - อังคาร 16,999 FULL
07 – 12 ก.พ 2563 ศุกร์ - พุธ 15,999 FULL
13 – 18 ก.พ 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 -
14 – 19 ก.พ 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 -
18 – 23 ก.พ 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 -
19 – 24 ก.พ 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 -
20 – 25 ก.พ 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 -
21 – 26 ก.พ 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 -
25 ก.พ – 01 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 -
26 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 -
27 ก.พ – 03 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 15,999 -
28 ก.พ – 04 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 15,999 -
03 – 08 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 13,999 -
04 – 09 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 13,999 -
05 – 10 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 13,999 -
06 – 11 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 13,999 -
10 – 15 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 -
11 – 16 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 -
12 – 17 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 -
13 – 18 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 -
17 – 22 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 -
18 – 23 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 -
19 – 24 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 -
20 – 25 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 -
24 – 29 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 -
25 – 30 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 -
26 – 31 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 -
27 มี.ค – 01 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 -
31 มี.ค – 05 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 -

ทัวร์จีน จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน