ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Wow Jeju With Gangwondo Ski Resort (FEB-MAR) BY 7C

5 วัน 3 คืน

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน-ทุ่งดอกหญ้าแซพยอลโอรึม-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค- ชมดอกทงแบคหรือดอกคามิลเลีย-วัดซันบังซา-ภูเขาซองอัค-ยอดเขาซองซานอิลจุลบง-ทุ่งดอกยูเช- ชายหาดควังชิกี-ร้านน้ำมันสน-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ลานสกี-ซัมยังฟาร์ม-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน- วัดชินฮันซา-ยงดูอัมร็อคหรือโขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน- ศูนย์เครื่องสำอางค์-ศูนย์โสม-ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค -
ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค-ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง - ทุ่งดอกยูเช -
ชายหาดควังชิกี - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ลานสกี - ซัมยังฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน -
วัดชินฮันซา-ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -
ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 18,400
14,900
FULL
02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 18,100
14,600
FULL
03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,100
14,600
FULL
04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 18,400
14,900
FULL
05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 20,300
16,800
FULL
06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 20,300
16,800
FULL
07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 20,300
16,800
FULL
08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 18,700
15,200
FULL
09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 18,400
14,900
FULL
10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,100
14,600
FULL
11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 18,400
14,900
FULL
12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,700
15,200
FULL
13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,700
15,200
FULL
14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,700
15,200
FULL
15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 18,400
14,900
FULL
16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 18,100
14,600
FULL
17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,100
14,600
FULL
18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 18,400
14,900
FULL
19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,700
15,200
FULL
20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,700
15,200
FULL
21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,700
15,200
FULL
22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 18,400
14,900
FULL
23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 18,100
14,600
FULL
24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,100
14,600
FULL
25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 18,400
14,900
FULL
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,400
14,900
FULL
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,400
14,900
FULL
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,000
14,500
FULL
29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 17,700
14,200
FULL
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 17,400
13,900
FULL
02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 17,400
13,900
FULL
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 17,700
14,200
FULL
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,000
14,500
FULL
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,000
14,500
FULL
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,000
14,500
FULL
07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 17,700
14,200
FULL
08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 17,400
13,900
FULL
09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 17,400
13,900
FULL
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 17,700
14,200
FULL
11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,000
14,500
FULL
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,000
14,500
FULL
13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,000
14,500
FULL
14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 17,700
14,200
FULL
15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 17,400
13,900
FULL
16 – 20 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 17,400
13,900
FULL
18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,000
14,500
FULL
19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,000
14,500
FULL
20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,000
14,500
FULL

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน