ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Wow Jeju With Gangwondo Ski Resort (FEB-MAR) BY 7C

5 วัน 3 คืน

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน-ทุ่งดอกหญ้าแซพยอลโอรึม-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค- ชมดอกทงแบคหรือดอกคามิลเลีย-วัดซันบังซา-ภูเขาซองอัค-ยอดเขาซองซานอิลจุลบง-ทุ่งดอกยูเช- ชายหาดควังชิกี-ร้านน้ำมันสน-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ลานสกี-ซัมยังฟาร์ม-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน- วัดชินฮันซา-ยงดูอัมร็อคหรือโขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน-ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน- ศูนย์เครื่องสำอางค์-ศูนย์โสม-ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี-ดาวทาวน์เมืองเชจู
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค -
ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค-ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง - ทุ่งดอกยูเช -
ชายหาดควังชิกี - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ลานสกี - ซัมยังฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน -
วัดชินฮันซา-ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -
ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน