ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส บ็อบพาร์ด เซนต์กอร์ โคโลจญน์ by Qatar Airways 7 วัน 4 คืน
WQR0407B : เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส BY QR

7 วัน 4 คืน

แฟรงค์เฟิร์ต–รูเดสฮาร์มอัมไรน์–บ็อบพาร์ด-เซนต์กอร์–โคโลจญน์–ดุสเซลดอร์ฟกีธูร์น–โวเลนดัม-ซานส์สคันส์–อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก–ดามส์สแควร์กรุงบรัสเซลส์-อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกรองด์ปลาซ–แมเนเกนพิส-LAVALLÉEVILLAGEปารีส-ย่านมองมาร์ต-มหาวิหารซาเครเกอร์-DutyFree-ช้อปปิ้งแบรนด์เนม–ห้างลาฟาแยต
แฟรงค์เฟิร์ต – รูเดสฮาร์ม อัม ไรน์ – บ็อบพาร์ด - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ – ดุสเซลดอร์ฟกีธูร์น – โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – ดามส์สแควร์ กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส - LA VALLÉE VILLAGE ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน