ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ หินสโตนเฮนจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน by Royal Brunei Airlines 6 วัน 3 คืน
PUK07-BI : Pro Uk Winter Feel Free BY BI

6 วัน 3 คืน

สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์(Stonehenge) -เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน(RomanBathMuseum) -บริการอาหาร5มื้อ -อิสระช้อปปิ้งย่านKnightbridgeและHarrods -เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์(BOURTONONTHEWATER)หมู่บ้านริมน้ำที่ได้รับการขนานนามว่า เวนิสแห่งCOTSWOLDS
สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
- บริการอาหาร 5 มื้อ
- อิสระช้อปปิ้งย่าน Knightbridge และ Harrods
- เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้านริมน้ำที่ได้รับการขนานนามว่า
เวนิส แห่ง COTSWOLDS

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน