ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ by Thai Lion Air 2 วัน 1 คืน
BT-MMR015_SL : มหัศจรรย์....Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง BY SL

2 วัน 1 คืน

ย่างกุ้ง–ชเวดากอง–เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)–วัดไจ๊คะวาย–พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น–พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน)-ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน
ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วัดไจ๊คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) - ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน