ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

CNTG79 : ปักกิ่ง Snow World กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่ BY TG

5 วัน 3 คืน

❄ต้อนรับฤดูหนาวWinterBeijingSnowWorld1ปีมีเพียงครั้ง!!! ❄มหานครปักกิ่งชมกำแพงเมืองจีน“1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ❄ชมกายกรรมปักกิ่ง“สุดยอดโชว์ชื่อดังระดับโลก” ❄จัตุรัสเทียนอันเหมินพระราชวังกู้กงหอฟ้าเทียนถานพระราชวังฤดูร้อน ❄นมัสองค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่าเจ้าแม่กวนอิมปางยืนประดิษฐานกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด ❄อิสระช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง,ตลาดรัสเซีย,ถนนโบราณเฉียนหมิน ❄เช็คอินสุดอินเทรนร้านสตาร์บัคใหญ่สุดอันดับ2ของจีน ❄พิเศษ>BuffetChekiskanพร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว ❄บินตรงสู่ปักกิ่งโดยสายการบินTHAIAIRWAYS ❄พักโรงแรมระดับ4ดาว>ปักกิ่ง2คืน>โรงแรมน้ำแร่1คืน**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า**
❄ ต้อนรับฤดูหนาว Winter Beijing Snow World 1 ปีมีเพียงครั้ง!!!
❄ มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
❄ ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ชื่อดังระดับโลก”
❄ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน
❄ นมัสองค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืน ประดิษฐานกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
❄ อิสระช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง ,ตลาดรัสเซีย,ถนนโบราณเฉียนหมิน
❄ เช็คอินสุดอินเทรน ร้านสตาร์บัค ใหญ่สุดอันดับ 2 ของจีน
❄ พิเศษ>Buffet Chekiskan พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว
❄ บินตรงสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
❄ พักโรงแรมระดับ 4ดาว >ปักกิ่ง 2คืน>โรงแรมน้ำแร่ 1คืน **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า**

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน