ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี วิหารเซนต์ปีเตอร์ วังหลังคาทองคำ ทะเลสาบโวล์ฟกัง by Qatar Airways 9 วัน 6 คืน
GG25 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน BY QR

9 วัน 6 คืน

Day 1 : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟูมิซิโน) นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ เดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จากนั้นให้ ท่านถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน ชม น้ำพุเทรวี่ ถ่ายรูปภาพคู่ บันไดสเปน นำท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญ ออกเดินทางสู่ แคว้นทอสคาน่า เมืองปิซ่า

Day 3 : นำท่านชม หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เดินทางสู่ เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต

Day 4 : นำท่านเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง

Day 5 : เดินทางมุ่งหน้าขึ้นสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์กรุน เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กจนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ปี นำท่านขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตุการณ์ เดินทางสู่ ยุงค์ ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว จุดนี้เหมือนมาไม่ถึง หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ท่าน ชม อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า นำท่านสู่ เมืองซังคท์ โวล์ฟกัง มีชื่อมาจาก เซนต์โวล์ฟกัง ) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ชม ทะเลสาบโวล์ฟกัง เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาทางตะวันออกในรัฐซาลซ์บูร์กของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ในแหล่งมรดกโลกซัลทซ์คัมเมอร์กูท

Day 7 : เดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังเมือง ซาลสเบิร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์เบิร์ก ให้ท่านได้ถ่ายรูปภายใน สวนมิราเบล ที่เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ไปยังย่านถนนคนเดิน นำท่านไปถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท นำท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ นำท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ

Day 8 : นำท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว จากนั้นนำท่านไปยัง สนามอัลลิอันซ์อาเรนา มีชื่อเล่นว่า 'เรือยาง' เป็นสนามฟุตบอลในประเทศเยอรมนี ให้ท่านได้ถ่ายรูปจากด้านนอกของสนามกีฬาแห่งนี้ และท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของสโมสรได้ ตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน มิวนิคพื่อเตรียมเดินทางกลับ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา

Day 9 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี วิหารเซนต์ปีเตอร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน