ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
PVG11 : Shanghai ตะลุยแดนศักดิ์สิทธิ์ BY XJ

5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้–เมืองหางโจว–สวนผลไม้ตามฤดูกาล–ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหออ-หมู่บ้านใบชา–สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว-ร้านผ้าไหม–เมืองโบราณอูเจิ้น(ไม่รวมค่าล่องเรือ)–เซี่ยงไฮ้–หาดไว่ทาน–ถนนนานกิง–ร้านSTARBUCKที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ร้านบัวหิมะ–เจ้าแม่กวนอิมวัดหลงหัว–ร้านหยก–ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง-
เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหออ- หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง -

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน