ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

MOS-SMZ-6DT5 : Super Russia Moscow - Zagorsk BY T5

6 วัน 4 คืน

อาชกาบัต-มอสโคว์-MOSCOW–จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม-METRO-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ-มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต-มอสโคว์-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-IZMAILOVSKYMARKET-อาชกาบัต
อาชกาบัต-มอสโคว์ - MOSCOW –จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม - METRO-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ - มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ถนนอารบัต - มอสโคว์-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล- IZMAILOVSKY MARKET-อาชกาบัต

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน