ทัวร์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อิตาลี เมืองมิลาน มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา จัตุรัสนาโวน่า by ETIHAD AIRWAYS 6 วัน 3 คืน
ZMXP14 : อิตาลี มิลาน เจนัว ซิงเคว เทอร์เร่ ปิซ่า โรม [เลสโก ดินแดนแห่งสีสันทั้งห้า] BY EY

6 วัน 3 คืน

ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงามดินแดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า'ชิงเควเทอร์เร่'สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่'นครรัฐวาติกัน'
DAY 1 : ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน นำท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ผ่านชม อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ผ่านชม โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา เมือง ผ่านชม ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว ผ่านชม อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผ่านชม จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่
ชม ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว ผ่านชม พระราชวังซานจิออร์จิโอ

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย นำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่ง ริเวียร่าของประเทศอิตาลี 1. หมู่บ้านมอนเตรอสโซ 2. หมู่บ้านเวอร์นาสซา 3. หมู่บ้านคอร์นีเลีย 4. หมู่บ้านมานาโรลา 5. หมู่บ้านริโอมาจจอเร นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า อันยิ่งใหญ่งดงามและ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรม

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ส บาซิลิกา นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ กลุ่มโรมันฟอรัม นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสเวเนเซีย โรม ผ่านชม ระเบียงปาลาสโซ เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้ำพุเทรวี นำท่าน เข้าชม วิหารแพนธีออน นำท่านเดินทางสู่ ย่านบันไดสเปน นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสนาโวน่า นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

DAY 6 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์อิตาลี เมืองมิลาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน