ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล ไบบูลรี่ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน by Singapore Airlines 7 วัน 4 คืน
ZMAN03 : อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล ไบบูลรี่ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน [เลสโก กุหลาบอังกฤษ] BY SQ

7 วัน 4 คืน

ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษหรือไข่มุกแห่งเขตคอทส์โวลส์'หมู่บ้านไบบลูรี่'เข้าชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์'อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์'
ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ หรือ ไข่มุกแห่งเขตคอทส์โวลส์ 'หมู่บ้านไบบลูรี่' เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ 'อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์'

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน