ทัวร์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อิตาลี อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน by Singapore Airlines 7 วัน 4 คืน
ZFCO05 : อิตาลี วาติกัน โรม ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [เลสโก กอนโดลารอรัก] BY SQ

7 วัน 4 คืน

สัมผัสประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,800ปีดังคำกล่าว'เมืองโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว'ชม4มหาวิหารหลักแห่งเมืองโรมและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
สัมผัสประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ดังคำกล่าว 'เมืองโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว' ชม 4 มหาวิหารหลักแห่งเมืองโรม และ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ทัวร์อิตาลี อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน