ทัวร์ ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองปารีส ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด เทศกาลดอกทิวลิป by ETIHAD AIRWAYS 8 วัน 5 คืน
ZCDG19 : ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ [เลสโก แอบรักเคอเคนฮอฟ] BY EY

8 วัน 5 คืน

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดอกทิวลิปที่1ปีจัดขึ้นเพียงครั้งเดียว!!ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด'เมืองบรูจจ์'และหมู่บ้านไร้ถนน'หมู่บ้านกีธูร์น'
DAY 1 : ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด ตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์ นำท่าน เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย นำท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

DAY 3 : นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีล นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดอะมาร์ค ผ่านชม หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ ผ่านชม หอคอย แห่งเมืองเกนต์ ผ่านชม โบสถ์เซนต์บราโว่ นำท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโกรท มาร์ค นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม อาคารไฮเทคแห่งนี้ มีความสูง 330 ฟุต นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ ผ่านชมโบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก นำท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชม สะพานสมัยโรมัน , โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ นำท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม

DAY 7 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม

DAY 8 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน