ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน by Singapore Airlines 8 วัน 5 คืน
ZCDG18 : ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน [เลสโก หลงรักทิตลิส] BY SQ

8 วัน 5 คืน

พิชิตยอดเขาทิตลิสพร้อมชมวิว360องศาโดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า10,000ฟุตบนสะพานแขวน'ทิตลิสคลิฟวอร์ค'
พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน 'ทิตลิส คลิฟ วอร์ค'

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ยุโรปตะวันตก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน