ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน by Myanmar National Airlines 3 วัน 2 คืน
บินตรงเชียงใหม่ ม่วนแต๊ Myanmar ย่างกุ้ง อินแขวน EP.2 BY UB

3 วัน 2 คืน

เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์(เทพทันใจเทพกระซิบ)ตลาดสก็อต-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินแขวน เมืองหงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เชียงใหม่
เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) ตลาดสก็อต - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินแขวน
เมืองหงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เชียงใหม่

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน