ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PRS05-WY : Pro Russia Moscow St.Peterburg Coodling Everyday BY WY

7 วัน 5 คืน

•ชมเมืองมอสโคว์(Moscow)ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล(SaintBasil'sCathedral) •เข้าชมพระราชวังเครมลิน(GrandKremlinPalace)ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •พิเศษ!!!ทุกท่านจะสามารถได้ลิ้มรสคาเวียร์ของรัสเซีย •พระราชวังฤดูหนาว(THEHERMITAGEARTMUSUEM&WINTERPALACE)พระราชวังอันยิ่งใหญ่ •พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ(PETERHOF)ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปีค.ศ.1705 •โบสถ์หยดเลือด(ChurchoftheSavioronSpilledBlood)ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3
• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• พิเศษ!!! ทุกท่านจะสามารถได้ลิ้มรสคาเวียร์ของรัสเซีย
• พระราชวังฤดูหนาว (THE HERMITAGE ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญ่
• พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (PETERHOF) ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705
• โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน