ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TG83 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก BY TG

3 วัน 2 คืน

สัมผัสความหนาวที่เวียดนามสุดฟินซาปาฮานอย สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติขุนเขาสายน้ำทุ่งนาและนาขั้นบันไดซาปาเป็นเมืองตากอากาศบน หุบเขาที่อากาศเย็นสบายทั้งปีเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาชมนาขั้นบันไดวิวแบบพาโนรามา และได้นั่งกระเช้าพิชิตหลังคาอินโดจีนบนเขาฟานซิปัน เยือนเมืองหลวงฮานอยช้อปปิ้งจุใจที่ถนน36สาย **พักซาปา1คืนลาวไก1คืน**ฟรีWifiOnBUS** !!พิเศษสุดเฝอเวียดนาม+ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+SENBuffetอาหารนานาชาติ เดินทางโดยสายการบินTHAIAIRWAYS(TG) ฟรีWIFIONBUSฟรีเสื้อยืดเวียดนามท่านละ1ตัว
สัมผัสความหนาวที่เวียดนาม สุดฟิน ซาปา ฮานอย
สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ ทุ่งนา และนาขั้นบันได ซาปา เป็นเมืองตากอากาศบน
หุบเขาที่อากาศเย็นสบายทั้งปี เที่ยวหมู่บ้านชาวเขา ชมนาขั้นบันได วิวแบบพาโนรามา
และได้นั่งกระเช้าพิชิตหลังคาอินโดจีน บนเขาฟานซิปัน
เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งจุใจที่ถนน 36 สาย
** พักซาปา 1 คืน ลาวไก 1 คืน ** ฟรี Wifi On BUS **
!! พิเศษสุด เฝอเวียดนาม + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + SEN Buffet อาหารนานาชาติ
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ฟรี WIFI ON BUS ฟรี เสื้อยืดเวียดนาม ท่านละ 1 ตัว

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน