ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย โชว์ละครสัตว์ มหาวิหารเซนต์บาซิล -พระราชวังเครมลิน by Oman Air 7 วัน 5 คืน
RUS-ISR-7DWY : Inside Russia BY WY

7 วัน 5 คืน

พักโรงแรม4ดาวอาหารครบทุกมื้อดูโชว์ละครสัตว์ มอสโคว์-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ-ห้างกุม-ชมเซอร์คัส-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ–มหาวิหารเซนต์ไอแซค-HERMITAGEMUSEUM-โบสถ์หยดเลือด-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronzehorseman-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์-มอสโคว์-มอสโคว์–METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์
พักโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ ดูโชว์ละครสัตว์
มอสโคว์-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ -ห้างกุม- ชมเซอร์คัส - พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ- เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - HERMITAGE MUSEUM - โบสถ์หยดเลือด-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronze horseman- ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มอสโคว์ - มอสโคว์–METRO-IZMAILOVSKYMARKET-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์

ทัวร์รัสเซีย โชว์ละครสัตว์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน