ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย ชื่อเป็นเมืองสเตปันสมินดา by Turkish Airlines 6 วัน 3 คืน
ZTBS01 : จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ [เลสโก สโนว์อินเลิฟ] BY TK

6 วัน 3 คืน

สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสสนุกสนานกับการเล่นสกีพร้อมพักโรงแรมสกีรีสอร์ท1คืนพิเศษ!!เมนูอาหารไทยชิมไวน์คูวาเรลี
Day 1 : ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี นำท่านชม เมืองทบิลิซี นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาซเบกี้ หรือเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสเตปันสมินดา นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรีเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง

Day 3 : อิสระให้ท่านเต็มอิ่มพักผ่อน กับบรรยากาศสกีรีสอร์ท นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารจวารี

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ ที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง นำท่านสู่ เมืองควาเรลี จากนั้นให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี

Day 5 : นำท่าน ชมกรุงทบิลิซี จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี นำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นำท่านขึ้นกระเช้าชม ป้อมนาริกาลา นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ หรืออะบาโนตูบานี นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซี
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์จอร์เจีย ชื่อเป็นเมืองสเตปันสมินดา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน