ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Easy Enchanted Europe BY QR

7 วัน 4 คืน

ซูริค–ซุค–ชมเมืองเก่าซุค–ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก–สะพานไม้ชาเปล–ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น–อินเทอลาเก้น–เที่ยวชมเมือง–กรุงเบิร์น-กรุงเบิร์น–ชมย่านเมืองเก่า–หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ–บ่อหมีแห่งเบิร์น–โลซานน์–มหาวิทยาลัยโลซาน–สถานที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่9ในวัยเยาว์–ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ–ทะเลสาบเลอม็อง–แทสช์-แทสช์–นั่งรถไฟเข้าสู่เซอร์แมท–เซอร์แมท–ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน–อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือนั่งรถไฟกอร์นเนอร์กราท–นั่งรถไฟกลับแทสช์–มิลาน-มิลาน–เจนัว–วิหารซานลอเรนโซ–ประตูปอทาซอปรานา–บ้านโคลัมบัส–ท่าเรือเจนัว–พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ–ช้อปปิ้งSERRAVALLEDESIGNEROUTLET–มิลาน-มิลาน–เมืองริมทะเลสาบโคโม่–ล่องเรือทะเลสาบโคโม่–มิลาน–ดูโอโมแห่งมิลาน-แกลเลอเรียวิคตอริโอเอ็มมานูเอลที่2–ย่านVIAMONTENAPOLEONE
ซูริค – ซุค – ชมเมืองเก่าซุค – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น – อินเทอลาเก้น – เที่ยวชมเมือง – กรุงเบิร์น - กรุงเบิร์น – ชมย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – สถานที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – แทสช์ - แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือนั่งรถไฟกอร์นเนอร์กราท – นั่งรถไฟกลับแทสช์ – มิลาน - มิลาน – เจนัว – วิหารซานลอเรนโซ – ประตูปอทา ซอปรานา – บ้านโคลัมบัส – ท่าเรือเจนัว – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ช้อปปิ้ง SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มิลาน - มิลาน – เมืองริมทะเลสาบโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ – มิลาน – ดูโอโมแห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ย่าน VIA MONTENAPOLEONE

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน