ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR0507F : เยอรมัน-สวิสฯ(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส BY QR

7 วัน 4 คืน

แฟรงเฟิร์ต–กอลมาร์–ทิทิเช่–ป่าดำ–ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่–ซาฟเฮาส์เซ่น–นํ้าตกไรน์ ซุก–ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต–สะพานไม้ชาเปล–ช้อปปิ้ง–กรินเดลวาลด์–นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี-ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า–ไคลน์ไชเด็ค-ดีจอง-มหานครปารีส–ย่านมองมาร์ต มหาวิหารซาเครเกอร์–ล่องเรือ–ปารีส-CityTour–DutyFree–ช้อปปิ้งแบรนด์เนม–ห้างลาฟาแยต
แฟรงเฟิร์ต – กอลมาร์ – ทิทิเช่ – ป่าดำ – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ – ซาฟเฮาส์เซ่น – นํ้าตกไรน์
ซุก – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล – ช้อปปิ้ง – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต
มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่องเรือ – ปารีส - City Tour – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สเปน อันดอร์รา อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน