ทัวร์ ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองปารีส ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ by ETIHAD AIRWAYS 8 วัน 5 คืน
ZCDG20 : ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอแลนด์ [เลสโก กังหันลมหอบรัก] BY EY

8 วัน 5 คืน

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด'เมืองบรูจจ์'และหมู่บ้านไร้ถนนที่'หมู่บ้านกีธูร์น'
DAY 1 : ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด ฝรั่งเศส ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด ตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล หรือที่รู้จักกันในชื่อ ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในเมืองปารีส ตั้งอยู่กลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล นำท่าน เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ นำท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย นำท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นำท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

DAY 3 : นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีล นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดอะมาร์ค ผ่านชม หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ ผ่านชม หอคอย แห่งเมืองเกนต์ นำท่าน ผ่านชม โบสถ์เซนต์บราโว่ ผ่านชม ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโกรท มาร์ค ผ่านชม โบสถ์แห่งเจ้าหญิง นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก ผ่านชม ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก ผ่านชม สะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ นำท่านเดินทางสู่ ย่านงานศิลป์และของเก่า นำท่านเดินทางสู่ ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล

DAY 7 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

DAY 8 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน