ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อะบานูออูบานิ โบสถ์เกอร์เกตี้ พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน by Ukraine International Airlines 8 วัน 6 คืน
PGR03-PS : Georgia Summer Story BY PS

8 วัน 6 คืน

-เขตเมืองเก่าอะบานูออูบานิ(Abanotubani)เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน -Janshardenstreetถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู -โบสถ์เกอร์เกตี้(GergetiTrinityChurch)ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่14 -พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน(MuseumofStalin)เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ -วิหารสเวติสโคเวลี(SvetiTskhoveliCathedral)ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า -ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี(BlackSea)เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง -มาร์ทวีลี่แคนยอน(MartviliCanyon)Martviliเป็นหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอร์เจีย
-เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
-Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
-โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
-พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
-วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
-ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง
-มาร์ทวีลี่ แคนยอน (Martvili Canyon) Martvili เป็นหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน