ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by HAINAN AIRLINES 5 วัน 3 คืน
PEK02 : Beijing Ski Snow World BY HU

5 วัน 3 คืน

เมืองปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังต้องห้าม–ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์–ร้านนวดเท้า–กายกรรม-หอฟ้าเทียนถาน–ร้านยางพารา–หมู่บ้านยุโรป–ไข่มุก–ถนนหวังผู่จิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน–SNOWWORLD(ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์)–ร้านบัวหิมะ–แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมที่พักในห้องส่วนตัว-พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ
เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม –ไหว้พระหยกที่อุทยานฟ้าสวรรค์ – ร้านนวดเท้า – กายกรรม - หอฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพารา – หมู่บ้านยุโรป – ไข่มุก – ถนนหวังผู่จิ่ง - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนจีหย่งกวน – SNOW WORLD (ไม่รวมเครื่องเล่นอุปกรณ์) – ร้านบัวหิมะ – แช่น้ำพุร้อนที่โรงแรมที่พักในห้องส่วนตัว - พระราชวังอวี้เหอหยวน-ร้านปี่เซียะ

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน