ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ by THAI Airways 7 วัน 5 คืน
ZDME17 : รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา] BY TG

7 วัน 5 คืน

บินตรงสู่มอสโคว์พักหรู4ดาวเที่ยว2เมืองมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเข้าชม3พระราชวังไฮไลท์ปีเตอร์ฮอฟแคทเทอรีนเครมลินสนุกกับกิจกรรมกับกิจกรรมDIYตุ๊กตาแม่ลูกดกชมบรรยากาศรถไฟความเร็วสูงSapsanถ่ายรูปชิคๆสวนซายาร์ดเยสะสมไมล์สูงสุด50%
DAY 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแคทเทอรีน ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย

DAY 3 : นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูหนาว ชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ นำท่านเดินทางสู่ ถนนเนฟสกี้

DAY 4 : นำท่านเดินทางเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค นำท่านเดินทางเข้าชม ป้อมปีเตอร์และปอล นำท่านเดินทางเข้าชม โบสถ์หยดเลือด นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ เดินทางถึง เมืองมอสโคว์

DAY 5 : นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังเครมลิน เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน นำท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ นำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต นำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ นำท่านเดินทางสู่ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

DAY 7 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 15 พ.ค 2563 เสาร์ - ศุกร์ 51,999 -
13 – 19 พ.ค 2563 พุธ - อังคาร 51,999 -
20 – 26 พ.ค 2563 พุธ - อังคาร 51,999 -
25 – 31 พ.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 51,999 -
27 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 พุธ - อังคาร 51,999 FULL
30 พ.ค – 05 มิ.ย 2563 เสาร์ - ศุกร์ 51,999 FULL
03 – 09 มิ.ย 2563 พุธ - อังคาร 51,999 FULL
06 – 12 มิ.ย 2563 เสาร์ - ศุกร์ 51,999 FULL
10 – 16 มิ.ย 2563 พุธ - อังคาร 51,999 FULL
13 – 19 มิ.ย 2563 เสาร์ - ศุกร์ 51,999 FULL
17 – 23 มิ.ย 2563 พุธ - อังคาร 51,999 FULL
20 – 26 มิ.ย 2563 เสาร์ - ศุกร์ 51,999 FULL
24 – 30 มิ.ย 2563 พุธ - อังคาร 51,999 FULL

ทัวร์รัสเซีย เมืองเซนต์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน