ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ by THAI Airways 7 วัน 5 คืน
ZDME17 : รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา] BY TG

7 วัน 5 คืน

บินตรงสู่มอสโคว์พักหรู4ดาวเที่ยว2เมืองมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเข้าชม3พระราชวังไฮไลท์ปีเตอร์ฮอฟแคทเทอรีนเครมลินสนุกกับกิจกรรมกับกิจกรรมDIYตุ๊กตาแม่ลูกดกชมบรรยากาศรถไฟความเร็วสูงSapsanถ่ายรูปชิคๆสวนซายาร์ดเยสะสมไมล์สูงสุด50%
DAY 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังแคทเทอรีน ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย

DAY 3 : นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูหนาว ชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ นำท่านเดินทางสู่ ถนนเนฟสกี้

DAY 4 : นำท่านเดินทางเข้าชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค นำท่านเดินทางเข้าชม ป้อมปีเตอร์และปอล นำท่านเดินทางเข้าชม โบสถ์หยดเลือด นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ เดินทางถึง เมืองมอสโคว์

DAY 5 : นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังเครมลิน เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน นำท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ นำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต นำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ นำท่านเดินทางสู่ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

DAY 7 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์รัสเซีย เมืองเซนต์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน