ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง มนต์รัก ดานัง เว้ ฮอยอัน by Air Asia 4 วัน 3 คืน
บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามกลาง มนต์รัก ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบาน่าฮิลล์) BY FD

4 วัน 3 คืน

วันที่1:เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ดานัง(สนามบินดานัง)-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม(FD906:08.00-09.45) วันที่2:เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุกTheFantasyPark-สวนดอกไม้LEJARDIND’AMOUR-สะพานโกลเด้นบริดจ์-พักบนบานาฮิลล์ วันที่3:นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์-เมืองดานัง-วัดหลินอึ๋ง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้ง-สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-เมืองโบราณฮอยอัน-สะพานมังกร-ตลาดฮาน-เมืองดานัง วันที่4:เมืองดานัง-ดานัง(สนามบินดานัง)-เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)(FD907:10.15-12.00)
วันที่ 1 : เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม (FD906: 08.00-09.45)
วันที่ 2 : เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
วันที่ 3 : นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมืองดานัง
วันที่ 4 : เมืองดานัง - ดานัง (สนามบินดานัง) - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (FD907: 10.15-12.00)

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน