ทัวร์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

UITG002 : Excellences Of Italy BY TG

8 วัน 5 คืน

กรุงโรมวาติกันโคลอสเซี่ยมน้ำพุเทรวีบันไดสเปน เมืองฟลอเรนซ์มหาวิหารซานตามาเรียเมืองปิซ่า หอเอนปิซ่า ลาสเปเซียนั่งรถไฟเที่ยวชิงเควเทเรเมืองโบโลญญ่า เกาะเวนิสจัตุรัสซานมาร์โคเมืองเวโรน่าย่านเขตเมืองเก่าบ้านจูเลียต เมืองมิลานดูโอโม่ห้างสรรพสินค้ากัลเลเรียวิตโตรีโอเอมานูเอลเมืองโคโม่ทะเลสาบโคโม่ เมืองมิลานสนามบินมิลาโนมัลเปนซา
กรุงโรม วาติกัน โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี บันไดสเปน
เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เมืองปิซ่า
หอเอนปิซ่า
ลาสเปเซีย นั่งรถไฟเที่ยว ชิงเควเทเร เมืองโบโลญญ่า
เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค เมืองเวโรน่า ย่านเขตเมืองเก่า บ้านจูเลียต
เมืองมิลาน ดูโอโม่ ห้างสรรพสินค้ากัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล เมืองโคโม่ ทะเลสาบโคโม่
เมืองมิลาน สนามบินมิลาโน มัลเปนซา

ทัวร์อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน