ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

UITG001 : The Classic Italy Switss France BY TG

9 วัน

กรุงโรมวาติกันโคลอสเซี่ยมน้ำพุเทรวีเมืองพราโต้ เมืองฟลอเรนซ์มหาวิหารซานตามาเรียเมืองปิซ่า หอเอนปิซ่าเวนิสเมสเตร้ เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-เมืองมิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เมืองมิลาน-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-อินเตอร์ลาเก้น เมืองกรินเดอวาล-ยอดเขาจุงเฟรา-ธารน้ำแข็ง-เมืองดิฌง กรุงปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช
กรุงโรม วาติกัน โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี เมืองพราโต้
เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เมืองปิซ่า
หอเอนปิซ่า เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-เมืองมิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
เมืองมิลาน-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-อินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล-ยอดเขาจุงเฟรา-ธารน้ำแข็ง-เมืองดิฌง
กรุงปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมุช

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน