ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Ruili Airlines 4 วัน 3 คืน
Xishuang Banna บินตรงเชียงใหม่ - สิบสองปันนา BY DR

4 วัน 3 คืน

 เมืองใหม่เก้าจอมถนนคนเดิน  สวนป่าดงดิบโชว์นกยูงหมู่บ้านเก่าแก่อีก้อ  โชว์พาราณสีตระการตายิ่งใหญ่อลังการนักแสดง100กว่าชีวิต ตลาดเช้าไทลื้อหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อหมู่บ้านไทยลื้อของแท้ของจริงและดั้งเดิม หมู่บ้านกาหลั่นป้าโชว์เล่น้ำสงกรานต์ วัดป่าเจ พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ สวนสนุกWanda น้ำพุดนตรีสวยงามกลางลำน้ำโขง
 เมืองใหม่เก้าจอม ถนนคนเดิน
 สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง หมู่บ้านเก่าแก่อีก้อ
 โชว์พาราณสีตระการตา ยิ่งใหญ่อลังการ นักแสดง 100 กว่าชีวิต
ตลาดเช้าไทลื้อ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ หมู่บ้านไทยลื้อของแท้ ของจริงและดั้งเดิม
หมู่บ้านกาหลั่นป้า โชว์เล่น้ำสงกรานต์
วัดป่าเจ
พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ
สวนสนุก Wanda
น้ำพุดนตรีสวยงามกลางลำน้ำโขง

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน