ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WTK2008T : แกรนด์จอร์เจียร์ BY TK

8 วัน 5 คืน

ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ–ชมเมืองบาทูมิ–แวะถ่ายรูปอารินีโน่–ล่องเรือชมทะเลดำ–ชมถ้ำโพรมีธิอุส ชมโบสถ์เกลาติมรดกโลก-ชมถ้ำวาดเซีย–ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์–เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา–ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี-หอนาฬิกางนากี–โบสถ์นินา–ชอปปิ้งของฝาก สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน–ชมโชว์พื้นเมือง–สะพานสันติภาพ–โบสถ์เก่า–ถนนคนเดิน
ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส
ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลก - ชมถ้ำวาดเซีย – ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน
ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา – ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี - หอนาฬิกา งนากี – โบสถ์นินา – ชอปปิ้งของฝาก
สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พื้นเมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน

ทัวร์จอร์เจีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาใกล้เคียงกัน