ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Sichuan Airlines 5 วัน 4 คืน
NCMJZG5D-4N :บินตรงเชียงใหม่ เฉินตู ห่วงหลง BY 3U

5 วัน 4 คืน

หวงหลง-ทะเลสาบเตี๋ยซีเมืองเก่าซงพาน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้า)ถ้าหวงหลงอากาศไม่ดีขึ้นไม่ได้รายการวันนี้ก็เปลี่ยนไปเที่ยวอุทยานมู่หนีโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถอุทยาน)-เมืองเก่าซงพาน-ถนนซอยกว้างซอยแคบ–เฉิงตู–ร้านบัวหิมะ-โชว์หน้ากาก-ร้านยางพารา-ศูนย์กลางวิจัยหมีแพนด้า-ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
หวงหลง - ทะเลสาบเตี๋ยซีเมืองเก่าซงพาน - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) ถ้าหวงหลงอากาศไม่ดี ขึ้นไม่ได้ รายการวันนี้ก็เปลี่ยนไปเที่ยว อุทยานมู่หนีโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน) - เมืองเก่าซงพาน - ถนนซอยกว้างซอยแคบ – เฉิงตู – ร้านบัวหิมะ - โชว์หน้ากาก - ร้านยางพารา - ศูนย์กลางวิจัยหมีแพนด้า - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน