ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WTG1007A : รัสเซีย ล่าแสงเหนือ [มอสโคว์-มูร์มันสค์] BY TG

7 วัน 5 คืน

เข้าชม“พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่”ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19 สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของแสงเหนือณเมืองมูร์มันสค์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน บินภายใน2ขามอสโคว์–มูร์มันสค์//มูร์มันสค์–มอสโคว์
เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์
เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์ – มอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน