ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี . by Turkish Airlines 9 วัน 6 คืน
WPTK2009I : แกรนด์ตุรกี BY TK

9 วัน 6 คืน

สัมผัสความงามของ“ปามุคคาเล่”มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม“เมืองโบราณเอเฟซุส”เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน ชม“พระราชวังทอปคาปี”ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่าน“ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส”หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก พิเศษลิ้มรสกับสเต๊กชื่อดังNUSR-ETSTEAKHOUSE พักโรงแรม5ดาวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน
ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้
นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก
พิเศษ ลิ้มรสกับสเต๊กชื่อดัง NUSR-ET STEAKHOUSE
พักโรงแรม 5 ดาว บินตรงโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน