ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by China southern Airlines 5 วัน 2 คืน
SHCZPVG1 : ทัวร์คุณธรรมเซี่ยงไฮ้...ขนมฝักบัว ดิสนีย์แลนด์ สุดชิค 3 ไฮไลท์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด BY CZ

5 วัน 2 คืน

เที่ยวจีนทัวร์จีนShanghaiFilmParkโรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ขนานนามว่าเป็นฮอลลีวูดเมืองจีน50MoganshanRoadหรือ'M50'เป็นย่านศิลปะร่วมสมัยในเซี่ยงไฮ้ห้างHKRITAIKOOHUIสายช้อปพลาดไม่ได้สินค้าBRANDดังของกินก็เด็ดมากเทียนจื่อฝางย่านที่เต็มไปด้วยตรอกซอยเล็กๆอาคารเป็นสไตล์ยุโรปผสมกับสไตล์จีน เที่ยวจีนทัวร์จีนทัวร์คุณธรรมทัวร์ไม่เข้าร้านช้อปทัวร์เซี่ยงไฮ้สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์3ไฮไลท์ใหม่ที่ไม่ควรพลาดโรงถ่ายภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้M50CreativitySpaceห้างHKRITAIKOOHUIหาดไว่ทานถนนนานกิงถนนเทียนจื่อฝางSTARBUCKSที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวจีนทัวร์จีนลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปาไก่แดง 4ดาว
เที่ยวจีน ทัวร์จีน Shanghai Film Park โรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ขนานนามว่าเป็น ฮอลลีวูดเมืองจีน 50 Moganshan Road หรือ 'M50' เป็นย่านศิลปะร่วมสมัยในเซี่ยงไฮ้ ห้าง HKRI TAIKOO HUI สายช้อปพลาดไม่ได้ สินค้า BRAND ดัง ของกินก็เด็ดมาก เทียนจื่อฝาง ย่านที่เต็มไปด้วยตรอกซอยเล็กๆ อาคารเป็นสไตล์ยุโรปผสมกับสไตล์จีน
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 3ไฮไลท์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด โรงถ่ายภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ M50CreativitySpace ห้างHKRITAIKOOHUI หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ถนนเทียนจื่อฝาง STARBUCKSที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง
4 ดาว

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน