ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by LUCKY AIR 5 วัน 4 คืน
VW8L001 : ลี่เจียง แชงกรีล่า BY 8L

5 วัน 4 คืน

พักโรงแรม5ดาวอาหารครบทุกมื้อ วัดซงจ้าหลินเมืองเก่าจงเตี้ยนสะพานแก้วลี่เจียงเมืองเก่าซู่เหอนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะมังกรหยกไป่ซุ่ยเหอหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินเมืองเก่าลี่เจียง
พัก โรงแรม 5 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
วัดซงจ้าหลิน เมืองเก่าจงเตี้ยน สะพานแก้วลี่เจียง เมืองเก่าซู่เหอ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะมังกรหยก ไป่ซุ่ยเหอหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองเก่าลี่เจียง

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน