ทัวร์ กัมพูชา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์กัมพูชา . by Lanmei Airline 3 วัน 2 คืน
CBD02 : นครวัด นครธม BY LQ

3 วัน 2 คืน

พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊กเจ้าจอม-วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHTMARKET
พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ - ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET

ทัวร์กัมพูชา . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมกัมพูชา ราคาใกล้เคียงกัน