ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว รำลึกเสื่อผืนหมอนใบ จางโจว วัดไคหงวน by Air Asia 5 วัน 4 คืน
ซัวเถา แต้จิ๋ว รำลึกเสื่อผืนหมอนใบ BY FD

5 วัน 4 คืน

เสริมดวงสะเดาะเคราะห์ขอพรรับโชคค้าขายร่ำรวย นมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว(เจ้าพ่อเสือ)ไต่ฮงกง(ปอเต๊กตึ้ง)ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก ผ่อนคลายสปาหรูน้ำแร่เกลือทะเล1คืน//พักหรู5ดาว
Day 1 : คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบราณ นำท่านไหว้พระขอพรที่ ศาลเจ้ามังกรเขียว เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านไปกราบนมัสการขอพรพระที่ วัดไคหงวน นำท่านชม สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานวัวคู่ นำท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม นำท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม นำท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา

Day 3 : นำท่านสู่ ไต่ฮงกงนมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนใน นำท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง

Day 4 : อิสระตามอัธยาศัย

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่เมืองเท่งไฮ่ พาท่านสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ...

ทัวร์จีน ซัวเถา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน มาเก๊า ราคาใกล้เคียงกัน