ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย กรุงอิสตันบูล เมืองบาตูมี เมืองคูไทซี by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
Premium Georgia ตามรอย วีเจ จ๋า 'ตะลุย จอร์เจีย' BY TK

8 วัน 5 คืน

กรุงอิสตันบูล-เมืองบาตูมี-เมืองคูไทซี-เมืองคูไทซี-เมืองกอรี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองคาซเบกี-เมืองคาซเบกี-เมืองกูดาอูรี-กรุงทบิลิซี-เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลิซี่-กรุงทบิลิซี-กรุงอิสตันบูล
กรุงอิสตันบูล- เมืองบาตูมี - เมืองคูไทซี - เมืองคูไทซี-เมืองกอรี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองคาซเบกี- เมืองคาซเบกี-เมืองกูดาอูรี-กรุงทบิลิซี - เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลิซี่ - กรุงทบิลิซี-กรุงอิสตันบูล

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน