ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by LUCKY AIR 5 วัน 4 คืน
บินตรง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขา BY 8L

5 วัน 4 คืน

แชงกรีล่าดินแดนในฝันจากหนังสือLOSTHORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมสุดยอดเมืองโบราณ:เมืองโบราณลี่เจียง/เมืองโบราณจงเตี้ยน ชมวัดลามะซงจ้านหลิงได้ชื่อว่าพระราชวังโปตะลาน้อย ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินสัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม ชมสระมังกรดำที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ชมช่องแคบเสือกระโจนช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก เมนูพิเศษลิ้มรสอาหารจีนกวางตุ้ง/สุกี้ปลาแซลมอน/สุกี้เห็ด พักโรงแรมมาตรฐานระดับ4ดาวทุกคืน!!!! ไม่ลงร้าน!!!ไม่ขายออพชั่น!!!!
แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON
ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณลี่เจียง / เมืองโบราณจงเตี้ยน
ชม วัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย
ชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม
ชม สระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก
ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
เมนูพิเศษ ลิ้มรส อาหารจีนกวางตุ้ง / สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน !!!!
ไม่ลงร้าน !!! ไม่ขายออพชั่น !!!!

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน