ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Air Asia 6 วัน 5 คืน
บินตรงเชียงใหม่ ไหหลำ ซานย่า เกาะฮาวายแห่งเอเชียล่องเรือชมเมือง BY FD

6 วัน 5 คืน

หมู่บ้านซิงหลงเบาหลีDESABALI-สวนพฤษศาสตร์เขคร้อนซิงหลง-แช่น้ำร้อนซิงหลง-หุบเขากุหลาบนานาชาติอ่าวย่าหลง(RoseValley)-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าหลี–อ่าวซือเหม่ย-ร้านเยื่อไผ่–RomancePark(ซานย่าการร้องรำวัฒนธรรมเก่าแก่พันปี-หุยโถวอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาฉลามSqualeneซานย่า–ล่องเรือทะเลซานย่าชมเมือง-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน(นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับประทานอาหารเจ)–เทียนหยาไหเจี่ยสุดหล้าฟ้าเขียว-
หมู่บ้านซิงหลงเบาหลี DESA BALI - สวนพฤษศาสตร์เขคร้อนซิงหลง - แช่น้ำร้อนซิงหลง - หุบเขากุหลาบนานาชาติอ่าวย่าหลง(Rose Valley) - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี – อ่าวซือเหม่ย - ร้านเยื่อไผ่ – Romance Park (ซานย่าการร้องรำวัฒนธรรมเก่าแก่พันปี - หุยโถว อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาฉลาม Squalene ซานย่า – ล่องเรือทะเลซานย่าชมเมือง - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับประทานอาหารเจ) – เทียนหยาไหเจี่ย สุดหล้าฟ้าเขียว -

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน